Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Anunţuri UAB
 
ANUNȚ PRIVIND ACHITAREA TAXELOR DE STUDIU

 

CONT IBAN PENTRU PLATI


Cod fiscal al instituţiei: 5665935

 Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX

 Deschis la Trezoreria operativă a municipiului Alba Iulia

 Pe ordinul de plată sau mandat poştal se va menţiona:

- CNP-ul, numele şi prenumele studentului, facultatea, specializarea, anul de studiu


În atenția studenților înmatriculați pe locurile cu taxă:

Achitarea primei tranșe a taxei de studii se va face obligatoriu până la data de 30 octombrie 2018. Studenții care își achită integral taxa de studii anuală beneficiază de o reducere de 5% din cuantumul acesteia.

 

Anunt publicat de Anunţuri UAB
Data publicarii: 2018-10-04,09:22:00Data expirarii: 2019-10-30,09:22:00