Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Anunţuri UAB
 
Dialog Social Eficient pentru Politici Publice Alternative în Educația Timpurie, 20 noiembrie 2018

 

Inițiative și politici publice noi pentru instituțiile de creșă din România

 

Alba Iulia, 20 noiembrie 2018. Asociația Centrul pentru Educație și Drepturile Omului împreună cu Universitatea „1 Decembrie 2018" din Alba Iulia organizează prima sesiune de consultare publică din cadrul proiectului Dialog Social Eficient pentru Politici Publice Alternative în Educația Timpurie.

Evenimentul este organizat la sediul Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia şi reprezintă un cadru de dialog între reprezentanți ai autorităților publice, organizații neguvernamentale și parteneri sociali pe tema politicilor publice în domeniul educației timpurii - statut, nevoi și iniţiative.

În cadrul sesiunii de consultare publică au loc dezbateri pe teme de actualitate, precum participarea la educație timpurie în zonele rurale, infrastructura și dotarea din instituțiile de creșă, tendința de excludere de pe piața muncii a femeilor care sunt mame a unor copii cu vârstă mică. În timp ce participarea la educație timpurie scade, rata abandonului școlar crește, situând România pe unul din locurile fruntașe ale clasamentului. În 2011 numai 2% din copiii cu vârstă cuprinsă între 0-3 ani erau cuprinși într-o instituție de educație (creșă)[1], restul copiilor fiind educați și îngrijiți numai de către familie.

Asociația Centrul pentru Educație și Drepturile Omului acordă o atenție specială educației timpurii datorită impactului pe care îl are în dezvoltarea  fiecărui copil. În cadrul proiectului Dialog Social Eficient pentru Politici Alternative în Educația Timpurie vom iniția o politică publică alternativă în domeniul educației timpurii care ține cont de o serie de factori precum numărul creșelor din România, prezența acestora în mediul rural, curriculum adoptat de creșe în educarea și îngrijirea copiilor, dar şi relaţia dintre revenirea pe piaţa muncii a părinţilor, în special a mamelor, și înscrierea copiilor în procesul educațional. În procesul de elaborare a politicii publice valorizăm experiența și expertiza diverselor instituții publice, autorități centrale și organizații neguvernamentale care activează în sectorul educației, a declarat Costel Bercuș, Președintele Asociației Centrul pentru Educație și Drepturile Omului. 

Evenimentul de consultare publică organizat la Alba Iulia face parte dintr-o serie de evenimente organizate de Asociația Centrul pentru Educație și Drepturile Omului cu scopul de a facilita dialogul social între principalii actori din sfera educației timpurii.

###

 

Proiectul Dialog Social pentru Politici Publice Alternative în Educația Timpurie este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa Prioritară - Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Componenta 1 - CP2/2017 Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative. Obiectivul major al proiectului constă în îmbunătățirea capacității Asociației Centrul pentru Educație și Drepturile Omului de a formula și promova o politică publică.  Principalele rezultate ale proiectului sunt: realizarea unui studiu privind educația timpurie, o platformă online de dialog social și consultare publică pentru politici publice, instruirea echipei Beneficiarului proiectului în formularea unei politici publice. Proiectul este implementat de Asociația Centrul pentru Educație și Drepturile Omului în parteneriat cu Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia în perioada 5 septembrie 2018 - 4 ianuarie 2020. Bugetul proiectului este de 997.904,02 lei.

 


[1] Conform unui studiu publicat de UNICEF România

 

Anunt publicat de Anunţuri UAB
Data publicarii: 2018-11-19,12:47:39Data expirarii: 2018-12-14,12:47:39