Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Anunţuri UAB
 
Universitatea ”1 Decembrie1918” din Alba Iulia anunţă organizarea unei proceduri de selecţie de parteneri, entităţi publice şi private, pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii cererii de finanţare cu titlul Stagii integrate de practică şi consiliere profesională pentru absolvenţi competitivi pe piaţa muncii (SIPAC) în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU), Ghidul solicitantului condiţii specifice aprobat prin Ordin 972/23.05.2019 “Stagii de practică pentru studenţi”, Obiectivul specific 6.13.

Universitatea ”1 Decembrie1918” din Alba Iulia anunţă organizarea unei proceduri de selecţie de parteneri, entităţi publice şi private, pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii cererii de finanţare cu titlul Stagii integrate de practică şi consiliere profesională pentru absolvenţi competitivi pe piaţa muncii (SIPAC) în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU), Ghidul solicitantului condiţii specifice aprobat prin Ordin 972/23.05.2019 “Stagii de practică pentru studenţi”, Obiectivul specific 6.13.

Calendarul procedurii de selecţie:  

Depunere documentatie

22.07.2019

Evaluare documentatie

23.07.2019

Anunt candidati admisi

23.07.2019

Depunere contestatii

24.07.2019

Solutionare contestatii

25.07.2019

Afisare rezultat final

26.07.2019

 Anexe:

Anexa 1 – Model Scrisoare de intenţie

Anexa 2 – Model Fisa partener

Anexa 3 – Grilă de evaluare etapa de calificare a ofertanţilor

Anexa 4 - Grila evaluare si selectare a ofertantilor

Anunt selectie parteneri POCU SIPAC

Anunt publicat de Centrul pentru Managementul Proiectelor
Data publicarii: 2019-07-08,10:31:34Data expirarii: 2019-07-31,10:31:34