Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Anunţuri UAB
 
Dosarul de înscriere la concursul pentru desfăşurarea de activităţi temporare” în regim de plata cu ora” dintr-un post didactic vacant, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, trebuie depus până la data 30.08.2019 la secretariatul Facultăţii (corp C etaj II)

Dosarul de înscriere la concursul pentru desfăşurarea de activităţi temporare" în regim de plata cu ora" dintr-un post didactic vacant, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, trebuie depus până la data 30.08.2019  la secretariatul Facultăţii (corp C etaj II).

Dosarul va conţine :

a)      cererea candidatului înregistrată la nivelul facultăţii;

b)      curriculum vitae şi lista de lucrări;

c)       copii după diplomele de licenţă, doctorat, cu suplimentele la diploma/foile matricole aferente, însoţite de originale pentru verificarea conformităţii cu originalul sau adeverinţă din care să rezulte statutul de student/ doctorand;

d)      Copie după cartea de identitate .

La depunerea dosarului de înscriere, candidaţii vor depune informarea referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal şi consimţământul acestora.

 

Interviul pentru concurs este programat în data de 04 septembrie ora 1100 la sediul Departamentelor (Departamentul de Administrarea Afacerilor si Marketing si Departamentul de Finanţe Contabilitate-corp B, etaj I)

Metodologia de concurs si procedura operaţionala privind organizarea si desfăşurarea concursurilor pentru ocupare de posturilor didactice si de cercetare vacante poate fi consultată pe situl- universitatii www.uab.ro-informare -informare publica-hotărâri de Senat.

 

 

Anunt publicat de Universitate "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
Data publicarii: 2019-07-26,11:15:27Data expirarii: 2019-09-05,11:15:27