Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Anunţuri UAB
 
Lista studenților/masteranzilor care vor primi premiile de susținere a echității în cadrul proiectului PARTENER-UAB, Contract CNFIS-FDI-2019-0255

 

ANUNȚ

 

Lista persoanelor care vor primi premiile de susținere a echității

în cadrul proiectului „PROGRAM INTEGRATIV DE CREȘTERE A ECHITĂȚII SOCIALE, ACCES LA STUDII ȘI PE PIAȚA MUNCII PENTRU LICEENI, STUDENȚI ȘI ABSOLVENȚI PRIN DEZVOLTAREA PARTENERIATELOR ȘI A SERVICIILOR DE CONSILIERE ÎN CARIERĂ", Contract CNFIS-FDI-2019-0255

 LISTA POATE FI CONSULTATĂ AICI

 

În data de 9 decembrie, ora 12.00, Amfiteatrul A9 al UAB vor fi oferite premiile obținute în urma participării la Târgurile de Joburi, primilor 70 de clasați la interviurile cu angajatorii.

 

În cadrul proiectului 70 dintre studenții și absolvenții participanți au fost selectați în vederea acordării de premii de susținere a echității în valoare de 400 lei.

 

Ierarhizarea studenților/absolvenților eligibili pentru selecţie în vederea obţinerii de premii de susținere, a fost făcută  conform recomandărilor angajatorilor cu care studenții au interacționat la Târgurile de joburi, în limita numărului de premii propuse de proiect (70).

 

Departajarea a fost făcută luându-se în considerare media generală pentru ultimul an universitar absolvit (indiferent de nivel, licență/master). 

 

Felicităm toți studenții participanți!

 

Anunt publicat de Anunţuri UAB
Data publicarii: 2019-12-03,17:58:41Data expirarii: 2020-02-10,17:58:41