Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Anunţuri UAB
 
În atenția studenților din anul IV implicați în proiectul „CEO Antreprenor–Competitivitate, Excelență, Oportunitate!”

                                           

CEO Antreprenor – Competitivitate, Excelență, Oportunitate!


Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa Prioritara 6 - Educație și competențe .

Obiective Specifice: O.S.6.7. - Creșterea participării la învăţământul terțiar universitar și non-universitare organizat în cadrul  instituțiilor de învăţământ superior acreditate în special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile;

O.S.6.9. Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate în ceea ce priveşte conţinutul educaţional inovator şi resursele de învăţare moderne şi flexibile;

O.S.6.10. Diversificarea ofertelor educaționale în învățământul terțiar universitar și non-universitar tehnic organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC şi SNCDI.

Codul proiectului: POCU/379/6/21/124185

Titlul proiectului:“ CEO Antreprenor – Competitivitate, Excelență, Oportunitate!”

Beneficiar:  Universitatea de Științe Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti

Parteneri: Universitatea de Științe Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca

  Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia

Cod SMIS 2014+:124185

 

În atenția studenților din anul IV de la specializările IM, MTC, EA, INFO, CIG, CIF-ID, FB implicați în proiectul “CEO Antreprenor–Competitivitate, Excelență, Oportunitate!”, POCU/379/6/21/124185

 

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia organizează un proces de selecție a 10 studenți care doresc să fie promotori și îndrumători ai educației universitare pentru elevii care vor participa la vizitele de informare organizate în perioada aprilie – iunie 2020, în cadrul proiectului.

Detalii despre procedura de înscriere și selecție a studenților promotori și îndrumători ai educației universitare sunt disponibile AICI.

                         

 

 

Anunt publicat de Anunţuri UAB
Data publicarii: 2020-03-05,14:47:36Data expirarii: 2020-03-10,14:47:36