Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Anunţuri UAB
 
ANUNȚ PRIVIND MODALITĂȚILE DE ACHITARE A TAXELOR PENTRU CĂMIN

 

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR UAB

INFORMAȚII PRIVIND ACHITAREA TAXELOR PENTRU CĂMIN 

 

Achitarea taxei pentru cazarea în căminele studențești, precum și a restanțelor la plata taxei pentru cămin se poate face prin cont bancar:

CONT VALABIL DOAR PENTRU TAXELE DE CĂMIN:

RO 07TREZ00220F331400XXXX
COD FISCAL 5665935
TREZORERIA ALBA IULIA

Taxa de cazare se achită integral numai de către studenții care stau permanent în căminele studențești, în întreaga perioadă de suspendare a activităților didactice față în față. Pentru celelalte situații, Consiliul de Administrație al UAB va lua o decizie pe care o vom comunica ulterior.

 

PENTRU ACHITAREA TAXELOR DE STUDIU

CONT IBAN PENTRU PLATI

Cod fiscal al instituţiei: 5665935

Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX

Deschis la Trezoreria operativă a municipiului Alba Iulia

Pe ordinul de plată sau mandat poştal se va menţiona:

CNP-ul, numele şi prenumele studentului, facultatea, specializarea, anul de studiu

 

 

 

 

Anunt publicat de Anunţuri UAB
Data publicarii: 2020-03-16,13:12:54Data expirarii: 2020-06-10,13:12:54