Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Anunţuri UAB
 
ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE ÎN PRIMUL SEMESTRU AL ANULUI UNIVERSITAR 2020-2021

 

 

Dragi studenți,


În ședința Senatului UAB din data de 23 septembrie 2020, s-au luat următoarele hotărâri cu privire la începerea și organizarea primului semestru al anului universitar 2020-2021:

 

Având în vedere Ordinul nr. 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-COV-2, prevederile art. 38^1 din Legea 203/16.09.2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor epidemiei de COVID-19, precum și avizul Direcției de Sănătate Publică a Județului Alba cu nr. 10282/21.09.2020, primit în urma solicitării Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia cu nr. 17469/18.09.2020, Senatul UAB hotărăște:

-          În primul semestru al anului universitar 2020-2021 programul educațional se va desfășura conform scenariului 2;

-          Cursurile și seminariile teoretice de la toate programele de studiu se vor desfășura preponderent în sistem on-line, la toate ciclurile de studii universitare (licență, masterat, doctorat) și la toate cursurile sau programele organizate în cadrul UAB (modul psihopedagogic, an pregătitor, program postdoctoral etc.);

-          Excepție fac lucrările practice, laboratoarele și proiectele care presupun cu necesitate prezența fizică a studenților pentru activități față în față (cum ar fi programe din arealul științelor inginerești sau al specializărilor vocaționale), cu respectarea tuturor normelor de protecție;

-          În ceea ce privește modalitatea de cazare și numărul de studenți cazați în căminele studențești, se vor implementa și respecta măsurile stabilite de comun acord, cu ocazia vizitei la cămine din 15.09.2020, de către reprezentanții DSP, medicii cabinetului medical și reprezentanții direcției general administrative.   

 

PENTRU ACTIVITĂȚILE CARE SE VOR DESFĂȘURA, LA ANUMITE SPECIALIZĂRI, FAȚĂ ÎN FAȚĂ, VEȚI CONSULTA ORARELE CARE SE VOR AFIȘA PE SITE, LA FIECARE FACULTATE.

 

            (Extras din MINUTA HOTĂRÂRILOR SENATULUI UNIVERSITĂȚII „1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA, convocat on-line în data de 23.09.202)

 

Anunt publicat de Anunţuri UAB
Data publicarii: 2020-09-24,09:34:13Data expirarii: 2020-11-15,09:34:13