Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Anunţuri UAB
 
ANUNȚ PRIVIND DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE ÎN SEMESTRUL al II-lea

LA UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA CEL DE-AL II-LEA SEMESTRU AL ANULUI UNIVERSITAR 2020-2021 VA DEBUTA ÎN SISTEM MIXT


 

            În urma analizei evoluției situației epidemiologice la nivel local, județean și național și în conformitate cu prevederile Ordinului comun nr. 3.235/93/4.02.2021 al ministrului educației și al ministrului sănătății pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică (publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, Nr. 122/5.II.2021), conducerea Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a transmis, spre consultarea Senatului UAB și a DSP Alba, hotărârea ca semestrul al doilea al anului universitar 2020-2021 să debuteze conform scenariului 2 - în sistem mixt. Astfel, ținându-se cont de specificul programelor de studiu și de capacitatea de a implementa eficient toate procedurile privind asigurarea protecției și a siguranței sanitare, studenții și masteranzii UAB, în funcție de specializarea pe care o urmează, vor participa în sistem mixt la activitățile didactice, după cum urmează: majoritatea programelor de licență și de masterat își vor continua activitatea în sistem online (cursuri, seminarii, cursuri practice, laboratoare), cu excepția specializărilor (conform Anexelor) la care prezența fizică la activitățile de tip laborator și cu aplicabilitate practică este absolut necesară pentru a dobândi abilitățile și competențele vizate.

            Studenții sunt rugați să urmărească zilnic informațiile de pe site-ul UAB (www.uab.ro), urmând să fie informați cu privire la ORARUL activităților online și, în cazul programelor care vor desfășura și anumite activități față-în-față, asupra condițiilor și a programului de revenire în laboratoare. Aceste informații vor fi disponibile pe site-ul fiecărei Facultăți.

            Menționăm că UAB respectă, cu maximă responsabilitate, procedurile obligatorii privind prevenirea și combaterea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 și asigură circuitele standard, aplicarea normelor sanitare specifice în întregul campus universitar (dozatoare de dezinfectant, termometre, triaj epidemiologic la revenirea în cămine, asigurarea asistenței medicale permanente în cadrul Cabinetului medical intern etc.), distanțarea recomandată în sălile de curs și în laboratoare, respectarea unei conduite adecvate pe toată durata activităților.

            Facem precizarea că, imediat ce situația epidemiologică va permite întoarcerea în siguranță a tuturor studenților în sălile de curs, ne dorim revenirea la scenariul 1 - activități cu participare fizică la toate activitățile didactice, urmând să anunțăm, la momentul oportun, orice schimbare de program.

Orice alte modificări de program generate de evoluția situației epidemiologice vor fi comunicate în timp util.

 

Anexa FACULTATEA DE ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI

 

Anexa FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE

 

Anexa FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

 

!!! La FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOLOGIE și la FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE toate activitățile, la toate programele de Licență și de Masterat, debutează în format exclusiv online !

Anunt publicat de Anunţuri UAB
Data publicarii: 2021-02-15,14:16:27Data expirarii: 2021-06-15,14:16:27