Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Anunţuri UAB
 
Anunţ desfăşurare concurs în regim de plata cu ora

Dosarul de înscriere la concursul pentru desfăşurarea de activităţi temporare" în regim de plata cu ora" dintr-un post didactic vacant, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, trebuie depus până la data 30.08.2021  la secretariatul Facultăţii (corp C etaj II).

 

Dosarul va conţine :

     a) cererea candidatului înregistrată la nivelul facultăţii;

     b) curriculum vitae şi lista de lucrări;

     c) copii după diplomele de licenţă, doctorat, cu suplimentele la diploma/foile matricole aferente, însoţite de originale pentru verificarea conformităţii cu originalul sau adeverinţă din care să rezulte statutul de student/ doctorand;

     d) Copie după cartea de identitate .

 

     La depunerea dosarului de înscriere, candidaţii vor depune informarea referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal şi consimţământul acestora.

     De asemenea cadrele didactice asociate trebuie sa îndeplinească standardele minimale pentru ocuparea posturilor didactice aşa cum sunt prevăzute în metodologie (anexe)

     Interviul pentru concurs în cadrul Departamentului de Finanţe Contabilitate este programat în data de 09 septembrie ora 1000 la sediul Departamentului (corp B, etaj I )

     Interviul pentru concurs în cadrul Departamentului de Administrarea Afacerilor si Marketing este programat in data de 03.09.2020-ora 8,00 oo la sediul Departamentului (corp B, etaj I )

     Metodologia de concurs si procedura operaţionala privind organizarea si desfăşurarea concursurilor pentru ocupare de posturilor didactice si de cercetare vacante poate fi consultată pe situl- universitatii (http://www.uab.ro/informare) publică-sau la linkul de mai jos:

http://senat.uab.ro/upload/137_2752_08_metodologie_uab_ocupare_posturi_didactice.pdf

http://senat.uab.ro/upload/100_1992_05_procedura_operationala_concursuri_site.pdf

 

Anunt publicat de Universitate "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
Data publicarii: 2021-07-19,11:40:53Data expirarii: 2021-09-10,11:40:53