Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Anunţuri UAB
 
NOUL CONT IBAN PENTRU PLATI

NOUL CONT IBAN PENTRU PLATI


Cod fiscal al institutiei: 5665935
Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX
Deschis la Trezoreria operativa a municipiului Alba Iulia
Pe ordinul de plata sau mandat postal se va mentiona:

 numele si prenumele studentului, facultatea, specializarea, anul de studiu si CNP-ul

Anunt publicat de Universitate "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
Data publicarii: 2016-01-01,10:54:15Data expirarii: 2017-01-01,10:54:15