Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Anunţuri UAB
 
ANUNȚ PRIVIND IMPLEMENTAREA REGISTRULUI MATRICOL UNIC LA NIVEL NAȚIONAL ȘI INSTITUȚIONAL

ANUNŢ PRIVIND IMPLEMENTAREA REGISTRULUI MATRICOL UNIC LA NIVEL NAŢIONAL ŞI INSTITUŢIONAL

Data publicarii

Registrul Educaţional Integrat 

La nivel naţional, Registrul Educaţional Integrat (REI), site https://www.rei.gov.ro/, este o platformă care oferă acces la parcursul educaţional şi profesional al unei persoane, prin interconectarea sistemelor de gestiune din sectorul educaţional - învăţământul preuniversitar, învăţământul universitar şi formarea continuă - printr-o soluţie de tip cloud. De asemenea, permite generarea de rapoarte şi indicatori statistici care să răspundă cerinţelor de benchmarking de la nivel naţional şi internaţional.

Site-ul www.rei.gov.ro a fost dezvoltat în cadrul proiectului strategic „Politici bazate pe evidenţe şi impactul asupra pieţei forţei de muncă (INFO-HE) - POSDRU/155/1.2/S/ 141278", implementat de către Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) şi Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS).


UEFISCDI este administratorul site-ului, fiind o instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (MENCS).

 

REI integrează şi un un modul de actualizare şi generare a nomenclatoarelor pentru învăţământul superior, asigurând unicitatea nomenclatoarelor utilizate la nivelul sistemului educaţional (SIIIR, RMU, ARACIS etc.). 

 

Platforma contribuie la îmbunătăţirea managementului universitar, formularea politicilor publice educaţionale, asigurarea standardizării şi consistenţei datelor privind sistemul de învăţământ superior şi creşterea nivelului de transparenţă a informaţiilor despre învăţământul superior.

Pentru facilitarea schimbului de informaţii şi analiza corelării ofertei educaţionale cu cerinţele pieţei muncii, REI este interoperabil şi cu platforma SAPM. (Studenţi, absolvenţi şi piaţa muncii)


Registrul Educational Integrat şi Registrul Matricol Unic
 

Platforma online Registrul Matricol Unic (RMU) se accesează prin intermediu REI şi reprezintă un sistem informaţional care asigură gestiunea integrată a datelor privind studenţii universităţilor de stat şi particulare din România, pentru toţi anii universitari şi pentru toate ciclurile de studii. RMU sprijină universităţile în procesul de îmbunătăţire a managementului universitar.


RMU poate constitui suportul pentru implementarea Registrului Matricol Unic al Universităţilor din România (RMUR), în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, art. 201. 


Acces Platorme REI şi RMU

Accesul în platformele REI şi RMU se face prin autorizare şi autentificare, conform statutului individual al utilizatorului şi drepturilor asociate acestuia, în baza unui cont protejat .

 

Nivelurile de acces în platforme sunt următoarele:

Individual- studentul, respectiv absolventul, poate vizualiza în timp real informaţii referitoare la parcursul său educaţional. 

Instituţional- universităţile şi facultăţile pot vizualiza propriile informaţii, dar şi alte date statistice. 

Guvernamental- ministerele şi agenţiile centrale (Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Ministerul Finanţelor Publice, Institutul Naţional de Statistică, CNFIS, ARACIS, CNSPIS, ANC etc.) pot extrage sau interoga date din sistemul de învăţământ superior şi istoricul acestora.

Link referenţiere informaţii: https://www.rei.gov.ro/view/Informatii-generale-14

 

Sistemul informatic RMU este o bază de date electronică dedicată înregistrării tuturor studenţilor din România, din universităţile de stat sau particulare, acreditate ori autorizate să funcţioneze provizoriu. Acest sistem informatic vine în sprijinul universităţilor pentru a le permite îmbunătăţirea managementului universitar prin crearea unui sistem integrat unic la nivel naţional, privind participanţii din sistemul de învăţământ superior. 

            Obiectivul general al RMU constă în îmbunătăţirea managementului administrativ în învăţământul superior românesc şi consolidarea rolului universităţilor în raport cu cerinţele societăţii civile şi ale pieţei muncii prin dezvoltarea unei baze de date integrate pentru gestionarea informaţiilor referitoare la studenţi, care vor fundamenta politicile şi strategiile publice în domeniu.

Baza de date este orientată web, cu utilizare securizată prin semnătură electronică, care să asigure trasabilitatea, interconectarea, interoperabilitatea şi funcţiile de monitorizare şi raportare, neavând nevoie de infrastructură de comunicaţii dedicată pentru universităţile participante.

Scopul RMU este de a dezvolta un sistem naţional integrat privind participanţii din sistemul de învăţământ superior (SIS), care să furnizeze informaţii şi rezultate obiective şi credibile, în timp real, atât factorilor de decizie ai unei instituţii, cât şi altor persoane fizice sau instituţii interesate, în funcţie de nivelul de acces atribuit acestora. 

In cadrul Univeristatii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia în perioada Iunie-Decembrie 2016 se implementează proiectul Cresterea capacitatii institutionale a Universitatii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia şi asigurarea transparenţei in gestiunea studenţilor, prin implementarea Registrului Matricol Unic CNFIS-FDI-2016-0106.

Obiectivul general al proiectului il reprezintă cresterea capacitatii institutionale a Universitatii UAB, prin dezvoltarea şi utilizarea unui sistem integrat transparent şi eficient de interconectare şi interoperabilitate intre aplicaţia informatică instituţională de gestiune a studenţilor pe care Universitatea o foloseşte în present, UMS si RMU, în vederea asigurarii unui proces de învăţământ transparent, accesibil şi eficient, prin crearea de metodologii şi proceduri de lucru vizând managementul scolarităţii, metodologii susţinute prin informatizarea acestora.

Obiectivul vizează actualizarea Registrului Matricol Unic (RMU), prin exportul informatiilor din sistemul de gestionare a studentilor şi şcolarităţii UMS, către RMU.

 

 

Anunt publicat de Universitate "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
Data publicarii: 2016-11-01,13:11:19Data expirarii: 2016-11-14,13:11:19