Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Anunţuri UAB
 
ANUNȚ PRIVIND SESIUNILE DE TRAINING PRIVIND IMPLEMENTAREA REGISTRULUI MATRICOL UNIC LA NIVEL INSTITUȚIONAL

ANUNŢ PRIVIND SESIUNILE DE TRAINING PRIVIND IMPLEMENTAREA REGISTRULUI MATRICOL UNIC LA NIVEL INSTITUŢIONAL

 

În perioada septembrie-octombrie 2016, în cadrul proiectului "Creşterea capacităţii instituţionale a Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia şi asigurarea transparenţei în gestiunea studenţilor, prin implementarea Registrului Matricol Unic" CNFIS-FDI-2016-0106, s-au desfăşurat activităţi de training pentru un număr de 12 persoane angajate în cadrul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia şi care utilizează programul de gestiune a studenţilor UMS, dezvoltat cerinţelor RMU, pentru formarea la nivelul acestora a capacităţilor tehnice de utilizare a noilor functionalităţi dezvoltate prin sistemul informatic adaptat.

            Sesiunile de e-training s-au desfăşurat în mai multe etape şi au vizat instruirea personalului implicat în etapele de raportare RMU.

            Sesiunile de training au fost repartizate astfel:

I.                    1 septembrie 2016  - 15 septembrie 2016 - s-au desfăşurat sesiuni de training pentru utilizarea aplicaţiei de management universitar (UMS) în vederea completării automate a machetelor RMU cu datele personale şi datele privind şcolaritatea studenţilor din anul I al anului universitar 2015/2016, cu data de referinţă 1 octombrie 2015;

II.                  1 septembrie 2016  - 15 septembrie 2016 - s-au desfăşurat sesiuni de training pentru utilizarea aplicaţiei de management universitar (UMS) în vederea completării automate a machetelor RMU cu datele despre burse şi cazări ale studenţilor din anul I al anului universitar 2015/2016, cu data de referinţă 1 octombrie 2015;

III.                1 septembrie 2016  - 15 septembrie 2016 - s-au desfăşurat sesiuni de training pentru utilizarea aplicaţiei de management universitar (UMS) în vederea completării automate a machetelor RMU cu datele referitoare la studii preuniversitare şi studii universitare anterioare, pentru studenţii înregistraţi în anul I al anului universitar 2015/2016, cu data de referinţă 1 octombrie 2015;

IV.                15 septembrie 2016  - 30 septembrie 2016 - s-au desfăşurat sesiuni de training pentru utilizarea aplicaţiei de management universitar (UMS) în vederea completării automate a machetelor RMU cu datele referitoare la evidenţa studenţilor înregistraţi în ceilalţi ani de studiu ai anului universitar 2015/2016 (date personale, şcolaritate, burse şi cazări);

V.                  1 octombrie 2016 - 31 octombrie 2016 - s-au desfăşurat sesiuni de training pentru utilizarea aplicaţiei de management universitar (UMS) în vederea completării automate a machetelor RMU cu datele datelor referitoare la studii preuniversitare şi studii universitare anterioare, pentru studenţii înregistraţi în ceilalţi ani de studiu ai anului universitar 2015/2016.

 

Anunt publicat de Universitate "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
Data publicarii: 2016-11-01,13:11:59Data expirarii: 2016-11-14,13:11:59