Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Anunţuri UAB
 
Stagii de practică pentru studenţi!

Universitatea "1 Decembrie1918" din Alba Iulia anunță organizarea unei proceduri de selecție de parteneri, entități publice și private, pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii cererii de finanțare cu titlul "Stagii de practica pentru studenti!" 
Data limită de depunere a candidaturilor este până la data de 28.11.2016

 

Anunt_selectie_parteneri_proiect_Stagii de practica.pdf

Anexa_1_Scrisoare intentie_macheta.doc

Anexa_2_Fisa_partenerului_macheta.doc

Anexa_3_grila de evaluare_calificare.pdf

Anexa_4_grila de evaluare_punctaje.pdf

 

Raportul atasat la anuntul cu nr. 20942/14.11.2016  proiect cu titlul Stagii de practica pentru studenti [data afisarii 29.11.2016]


Anunt partener selectat Stagii practica


Anunt publicat de Centrul pentru Managementul Proiectelor
Data publicarii: 2016-11-14,09:58:45Data expirarii: 2016-11-29,09:58:45