Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Anunţuri UAB
 
Selecție parteneri proiect POCU ”Practik 2017”

Selecție parteneri proiect POCU ”Practik 2017”

Universitatea ”1 Decembrie1918” din Alba Iulia anunță organizarea unei proceduri de selecție de parteneri, entități publice și private, pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Practik 2017” în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU), Cererea de propuneri nr. 11/2016 “Stagii de practică elevi şi studenți în sectorul agroalimentar, industrie și servicii”, Obiectivul specific 6.13.

Data limită de depunere a candidaturilor: 25.01.2017

Anunt_selectie_parteneri_proiect_Practik2017.pdf

Anexa_1_Scrisoare intentie_macheta.doc

Anexa_2_Fisa_partenerului_macheta.doc

Anexa_3_grila de evaluare_calificare.pdf

Anexa_4_grila de evaluare_punctaje_finala_buna.pdf

raport_selectie_parteneri_practick2017_26.pdf

Anunt final parteneri selectati Practik 27.01.2017

Anunt publicat de Centrul pentru Managementul Proiectelor
Data publicarii: 2017-01-09,09:23:54Data expirarii: 2017-01-25,09:23:54