Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Anunţuri UAB
 
Înscrieri pentru cursuri de calificare și specializare în Turism

 

Au început înscrierile pentru seria a II-a la cursurile de calificare și specializare în Turism, organizate de UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

 

În perioada 1 februarie - 30 aprilie 2017 se fac, din nou, înscrieri pentru cursurile de calificare și specializare în Turism la Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, respectiv:

- Manager în Activitatea de Turism - curs de specializare, COR 143908, cu durata de 200 ore (4 luni), care se va finaliza cu obținerea certificatului de absolvire;

- Agent de turism - Ghid - curs de calificare,  nivel 3, cod COR 5113.3.1, cu durata de 1080 ore (8 luni) care se va finaliza cu obținerea certificatului de calificare.

Principalul obiectiv al acestor cursuri este formarea unor profesioniști în domeniul Turismului, care, prin cunoștințele, deprinderile și abilitățile dobândite, să ofere servicii turistice de calitate și să gestioneze cu competență și eficiență firmele de turism.    

Cursurile se vor derula începând cu luna mai 2017 în cadrul Universității și UAB are ca parteneri pentru practica de specialitate Hotelul Cetate și Agenția de Turism Colibri Tour din Alba Iulia.

Certificatele obținute sunt recunoscute, conform legislației în vigoare, de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației și au avizul tehnic de specialitate (favorabil) din partea Ministerului Turismului.

Facilități deosebite le sunt oferite studenților/masteranzilor și absolvenților din cadrul Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în sensul că  taxa de școlarizare este redusă cu până la 50%.

Documente necesare pentru înscriere: documente de stare civilă (certificat de naștere, căsătorie - dacă e cazul,), C.I., copii după diplomele de studii, adeverință medicală, adeverință de student/masterand/absolvent UAB - dacă e cazul, document justificativ cu plata taxei etc.

 

Înscrierile se fac în perioada 01.02 - 30.04.2017  la sediul Universității, în cadrul Centrului pentru Învăţământ la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi Formare Profesională Continuă din Alba Iulia, Strada: Gabriel Bethlen Nr.5, Telefon: +40-0258-806266, Fax: +40-0258-806266, e-mail: departamentulid@uab.ro.

Alte informații și detalii utile se regăsesc la http://idfr.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=34&l=ro

 

Anunt publicat de Anunţuri UAB
Data publicarii: 2017-02-06,13:01:25Data expirarii: 2017-04-30,13:01:25