Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Anunţuri UAB
 
CURSURI DE CALIFICARE ȘI SPECIALIZARE ÎN TURISM

 

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

organizează următoarele

   CURSURI DE CALIFICARE ȘI SPECIALIZARE ÎN TURISM


Manager în Activitatea de Turism - curs de specializare, COR 143908, cu durata de 200 ore (4 luni), care se va finaliza cu obținerea certificatului de absolvire;

Agent de turism - Ghid - curs de calificare, nivel 3, cod COR 5113.3.1, cu durata de 1080 ore (8 luni) care se va finaliza cu obținerea certificatului de calificare.

Principalul obiectiv al acestora este formarea unor profesioniști în domeniul turismului, care prin cunoștințele, deprinderile și abilitățile dobândite să ofere servicii turistice de calitate și să gestioneze eficient și competitiv firmele de turism. Cursurile se vor derula începând cu luna mai 2017 în cadrul Universității și are ca parteneri pentru practica de specialitate Hotelul Cetate și Agenția de Turism Colibri Tour din Alba Iulia. Certificatele obținute sunt recunoscute, conform legislației în vigoare, de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Educației Naționale și au avizul tehnic de specialitate (favorabil) din partea Ministerului Turismului.

Facilități deosebite le sunt oferite studenților/masteranzilor și absolvenților din cadrul Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia în sensul că  taxa de școlarizare este redusă cu până la 50%.

Documente necesare pentru înscriere: documente de stare civilă (certificat de naștere, căsătorie - dacă e cazul) și de studii (diplomă de bacalaureat/licență), copie C.I., adeverință medicală, adeverință de student/masterand/absolvent UAB - dacă e cazul, document justificativ cu plata taxei etc.

Înscrierile se fac până la data de 30.04.2017 la sediul universității în cadrul Centrului pentru Învăţământ la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi Formare Profesională Continuă din Alba Iulia, Strada: G. Bethlen Nr.5, Telefon: +40-0258-806266, Fax: +40-0258-806266, e-mail: departamentulid@uab.ro. Alte informații și detalii utile se regăsesc la http://www.uab.ro/

 

Anunt publicat de Anunţuri UAB
Data publicarii: 2017-04-13,10:42:13Data expirarii: 2017-05-31,10:42:13