Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Anunţuri UAB
 
ANUNT PRELUNGIRE ÎNSCRIERI - CURSURI DE CALIFICARE ÎN DOMENIUL TURISMULUI

Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia anunță prelungirea perioadei de înscrieri până în data de 29 noiembrie 2017 pentru următoarele cursuri în domeniul turismului:


- Manager în activitatea de turism - curs de specializare, COR 143908, cu durata de 200 ore (4 luni), care se va finaliza cu obținerea certificatului de absolvire;
- Agent de turism - Ghid - curs de calificare, nivel 3, cod COR 5113.3.1, cu durata de 1080 ore (8 luni) care se va finaliza cu obținerea certificatului de calificare.


Principalul obiectiv al acestor cursuri este formarea unor profesioniști în domeniul turismului, care prin cunoștințele, deprinderile și abilitățile dobândite să ofere servicii turistice de calitate și să gestioneze cu competență și eficiență firmele de turism.
Cursurile se vor derula începând cu luna decembrie 2017 în cadrul Universității și are ca parteneri pentru practica de specialitate Hotelul Cetate și Agenția de Turism Colibri Tour din Alba Iulia.


Certificatele obținute sunt recunoscute, conform legislației în vigoare, de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Educației Naționale și au avizul tehnic de specialitate (favorabil) din partea Ministerului Turismului.
Facilități deosebite le sunt oferite studenților/masteranzilor și absolvenților din cadrul Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia în sensul că taxa de școlarizare este redusă cu până la 50%.


Documente necesare pentru înscriere: documente de stare civilă (certificat de naștere, căsătorie - dacă e cazul) și de studii (diplomă de bacalaureat/licență), C.I., adeverință medicală, adeverință de student/masterand/absolvent UAB - dacă e cazul, document justificativ cu plata taxei etc. Înscrierile se fac până la 29.11.2017 la sediul Universității, în cadrul Centrului pentru Învăţământ la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi Formare Profesională Continuă din Alba Iulia, Strada: Gabriel Bethlen Nr.5, Telefon: +40-0258-806266, Fax: +40-0258-806266, e-mail: departamentulid@uab.ro. Alte informații și detalii utile se regăsesc la http://idfr.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=34&l=ro

Anunt publicat de Anunţuri UAB
Data publicarii: 2017-11-17,14:42:31Data expirarii: 2017-11-18,14:42:31