Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Anunţuri UAB
 
Anunț Angajare poziția : 1 Tehnician prelucrare imagini digitale Proiect Nr. : 50BG/2016 finanțat de către Unitatea Executiva pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării si Inovării (UEFISCDI), PNCDI III (Programul 2 - Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare şi inovare. Transfer de cunoaștere la agentul economic “Bridge Grant”) Titlul proiectului de cercetare: „Sistem inteligent bazat pe învățare automată și vedere artificială pentru optimizarea fluxului de fabricație a porțelanului (SIVAP)” Director de proiect: Conf. univ. dr Adriana Bîrluțiu Instituția gazdă: Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia

 

Nr. 6001/03.04.2018

Anunț

Angajare poziția : 1 Tehnician prelucrare imagini digitale

 

Proiect Nr. : 50BG/2016 finanțat de către Unitatea Executiva pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării si Inovării (UEFISCDI), PNCDI III (Programul 2 - Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare şi inovare. Transfer de cunoaștere la agentul economic "Bridge Grant")

Titlul proiectului de cercetare: „Sistem inteligent bazat pe învățare automată și vedere artificială pentru optimizarea fluxului de fabricație a porțelanului (SIVAP)"

Director de proiect: Conf. univ. dr  Adriana Bîrluțiu

Instituția gazdă: Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia

 

Rezumat proiect:

Proiectul este o propunere de tip transfer de cunoaștere la agentul economic în vederea optimizării procesului de fabricație a porțelanului. Agentul economic este o companie cu capital românesc, lider european în industria porțelanului și dispune de peste 100 roboți industriali utilizați în prelucrarea și finisarea produselor, folosind sisteme de vedere artificială și preluare pe conveioare în mișcare. Agentul economic nu dispune la acest moment de un sistem automat de identificare, clasificare și remediere a defectelor, acest proces fiind executat de către angajați. Verificarea aspectului produselor și identificarea defectelor se realizează vizual și prin palpare. Din considerente economice, se impune ca cerințele de control de calitate să fie îmbunătățite astfel încât să se reducă costul și timpii de producție, precum și resursele materiale folosite. Proiectul propune realizarea unui sistem inteligent bazat pe învățare automată și vedere artificială care va optimiza și inova fluxul de producție actual. Obiective specifice urmărite sunt: reducerea timpilor de fabricație pe fiecare fază de procesare, optimizarea randamentului de fabricație prin eliminarea produselor defecte, îmbunătățirea sistemului de monitorizare și control al întregului flux de fabricație prin adăugarea de noi funcționalități sistemului de vedere artificială existent, creșterea capacității de inovare a agentului economic. Un rezultat semnificativ va fi monitorizarea și controlul de calitate în timp real și integrarea lui în sistemul decizional la nivel de întreprindere. Defectele vor fi identificate și clasificate la fiecare fază operațională. Sistemul optimizat va fi bazat pe arhitectura robot-vedere artificială și va include: (i) prelucrarea de mare viteză, în timp real a imaginilor produselor, şi (ii) aplicarea conceptelor Inteligenței Artificiale pentru obținerea unui comportament autonom global, de auto-învățare, dependent de sarcini și de context cu adaptare la mediul de lucru.

 

Durată contract: perioadă determinată- 3 luni

Activități și responsabilități în cadrul proiectului: Tehnician prelucrare imagine digitală

Cerințe de participare:

-          Licențiat în Informatică, masterand

-          Cunoștințe de învățare automată

Conținutul dosarului de candidatură:

-          Scrisoare de intenție

-          CV

-          Copie act de studiu

-          Copie act de identitate

Dosarele vor fi depuse pe mail la cmp@uab.ro sau adriana.birlutiu@uab.ro  până pe data de 12.04.2018 ora 14:00.

Componența comisiei de evaluare a dosarelor de candidatură:

Președinte: Conf.univ.dr. Bîrluțiu Adriana

Membru: Conf. univ. dr. Manuella Kadar

                Lector univ. dr. Popa Lucian

Secretar: Vomvea Nicoleta

 

Calendar de concurs

 

03.04.2018

  • Publicarea anunțului

03.04.2018-12.04.2018

  • Depunerea dosarelor de concurs

12.04.2018

  • Selecția dosarelor de către membrii comisiei de concurs

13.04.2018

  • Afișarea rezultatelor selecției dosarelor

13.04.2018-16.04.2018

  • Primirea contestatiilor

16.04.2018

  • Afisarea rezultatelor finale

 

 

 

Director de proiect,

Conf.univ.dr. Bîrluțiu Adriana

 

Anunt publicat de Universitate "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
Data publicarii: 2018-04-03,14:23:02Data expirarii: 2018-04-04,14:23:02