Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Anunţuri UAB
 
Anunţ angajare tehnicieni Poziţia: 4 Tehnicieni - personal suport în cadrul proiectului, studenţi de la specializarea Ingineria Mediului

 

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

Str. Gabriel Bethlen, Nr. 5, 510009 Alba Iulia

Tel. +40258 806130, Fax. +40258 812630

url: www.uab.ro, E-mail: cond@uab.ro   

 

Nr. 6954/20.04.2018

 

 

Cod proiect: PN-III-P2-2.1-PED-2016-1835

Contract nr. 226PED/11.09.2017

Titlu: „Modele computationale pentru reproducerea culorilor in produse ceramice (Acronim: CMRCC)"

Director de proiect: Breaz Daniel Valer

 

 

Anunţ angajare tehnicieni

 

Poziţia: 4  Tehnicieni - personal suport în cadrul proiectului, studenţi de la specializarea Ingineria Mediului

 

Contract Nr. 226PED/11.09.2017 finanţat de către Unitatea Executiva pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării si Inovării (UEFISCDI), PNCDI III prin Programul 2 - Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare, Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare - "Proiect experimental demonstrativ"

Titlul proiectului de cercetare: „Modele computaţionale pentru reproducerea culorilor in produse ceramice (Acronim: CMRCC)"

Director de proiect: Prof.univ.dr. Breaz Valer Daniel

Instituţia gazdă: Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

 

Rezumat proiect:

Scopul proiectului respectă scopul programului în cadrul căruia a fost depus şi anume: Creşterea performanţei şi competitivităţii agentului economic prin utilizarea expertizei existente în universitate în vederea asimilării, dezvoltării, îmbunătăţirii şi optimizării tehnologiilor moderne achiziţionate de către acesta. Acest proiect isi propune sa dezvolte un model matematic pentru nevoile industriei ceramice.  El implica o echipa de matematicieni, informaticieni, ca si experţi ai Laboratorului de Chimie al IPEC Alba Iulia (o companie de top din industria ceramicii si partener cheie pentru IKEA).

Ideile centrale ale proiectului sunt reproducerea unor culori ceramice din pigmenţi de baza, si dezvoltarea unei proceduri automate de corecţie pentru linia de producţie. Aceste procese sunt adeseori foarte laborioase. De exemplu, pentru a nuanţă Bej a fost obţinută din pigmenţii: Galben (Pr- Praseodiu) 0.21%, Albastru (Vn - Vanadiu) 0.41% si Coral (Fe-Fier) 0.32%. Procesul a implicat 300 de experimente si a durat şase luni. O culoare implica in general 2-5 pigmenţi, cu concentraţii intre 0.01-10%. Şase culori sunt in acest moment in studiu la IPEC.

Durată contract de muncă: perioadă determinată - 3 luni, până la 31.12.2018.

Activităţi şi responsabilităţi în cadrul proiectului:

- Realizează activităţi tehnice (suport) în cadrul proiectului de cercetare în vederea atingerii obiectivelor asumate prin proiect;

- Asigură suportul membrilor echipei în diversele activităţi din cadrul proiectului;

- Realizează diverse activităţi practice la sediul partenerul din proiect;

- Realizează orice activităţi şi sarcini date de directorul de proiect şi/sau membrii cercetători din proiect.

Cerinţe de participare:

-          Student specializarea IM

-          Cunoştinţe de bază utilizare calculator;

-          Cunoştinţe tehnice în domeniul vizat.

Conţinutul dosarului de candidatură:

-          Scrisoare de intenţie

-          CV

-          Adeverinţă student

-          Copie act de identitate

Dosarele vor fi depuse pe mail la lucian.popa@uab.ro sau la Centrul pentru Managementul Proiectelor, Palatul Apor, Str. Gabriel Bethlen, nr. 5, Et. 1, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, până pe data de 02.05.2018, ora 13:00. Interviul va avea loc în data de 03.05.2018, ora 10:00, în sala Ştefan Apor a Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

 

 

Componenţa comisiei de evaluare a dosarelor de candidatură:

Preşedinte: Lect. univ. dr. Popa Ioan Lucian

Membru: Conf. univ. dr. Rotar Corina

                Conf.univ.dr. Bîrluţiu Adriana

Secretar: Vomvea Nicoleta

 

Calendar de concurs

 

20.04.2018

  • Publicarea anunţului

20.04.2018-02.05.2018

  • Depunerea dosarelor de concurs

02.05.2018

  • Selecţia dosarelor

03.05.2018

  • Interviu

03.05.2018

  • Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor

05.05.2018

  • Prezentarea la post

 

Descarca document

 

 

Preşedinte comisie,

Popa Ioan Lucian

 

Anunt publicat de Universitate "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
Data publicarii: 2018-05-03,12:55:18Data expirarii: 2018-05-07,12:55:18