Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Anunţuri UAB
 
Selecţie participanţi la Seminar științific studențesc: „EDUCAȚIE DE CALITATE PRIN CERCETARE PARTICIPATIVĂ ÎN SPAŢIUL RURAL” - Ediţia I, 4-8 septembrie 2019, Șugag

 

„Educație de calitate prin cercetare participativă în spaţiul rural"

Seminar științific studențesc

 Ediţia I,  4-8 septembrie 2019

Locația: comuna Șugag, județ Alba, România

 


METODOLOGIE DE SELECȚIE PARTICIPANȚI STUDENȚI

Formular eseu motivațional candidat

Fișa de evaluare a eseului motivațional a candidatului

 

https://satellites.pro/Sugag_map.Romania#45.772184,23.635342,7

 

 

I. Prezentare

Seminar Științific Studențesc: „Educație de calitate prin cercetare participativă în spaţiul rural" Ediţia I - Şugag 2019

 

Activitatea este organizată de către Centrul de Cercetări Sociologice al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia având ca obiectiv general creșterea calității și prestigiului învățământului superior românesc prin  implicarea studenţilor în acțiuni formative de cercetare participativă a spațiului rural.

Acțiunile formative pentru studenți din cadrul Seminarului sunt coordonate de experţi din mediul universitar şi de la institute de cercetare de prestigiu, în perioada 4-8 septembrie 2019.

Sunt invitaţi să participe studenţi care au demonstrat competenţe în cercetarea aplicativă a spaţiului rural.

 

Selecţia participanţilor se face în luna august 2019 conform unei proceduri publice afișate pe site-ul instituției (www.uab.ro). Numărul de participanți va fi cuprins între 25-30.

 

Seminarul Științific studențesc are ca obiective specifice:

  • Creșterea calității educației superioare prin dezvoltarea compențelor de cercetare la studenți prin implicarea lor intensivă în activităţi formative de cercetare participativă în mediul rural;
  • Creşterea prestigiului învăţământului superior la nivel comunitar şi zonal, prin cooptarea în acțiunile formative, de către studenții participanți la seminar, a tinerilor din mediul rural (în concordanță cu Strategia naţională pentru învăţământ terţiar 2015-2020).

Seminarul Științific Studențesc cuprinde activităţi formative intensive de cercetare participativă pentru studenți coordonate de experţi din mediul universitar şi de la institute de cercetare de prestigiu.. 

 

În cadrul Seminarului se desfăşoară, de către studenţii participanţi, împreună cu tineri din mediul rural, sub supervizarea experţilor, activităţi de cercetare participativă în vederea diagnosticării problemelor locale în materie de dezvoltare a resurselor umane şi de rezolvare a problemelor sociale cu resurse endogene.

 

Rezultate așteptate: susținerea implicării instituției în dezvoltarea de acțiuni de dezvoltare a competențelor de cercetare participativă direct în mediul rural, creșterea calității educației universitare prin favorizarea aplicării imediate a cunoștințelor dobândite de către studenți, creșterea prestigiului învățământului superior prin impactul direct al acțiunilor desfășurate de către studenți în mediul rural asupra dezvoltării resurselor umane și a problemelor sociale din comunitate.

 

Participanţii studenți beneficiază de câte trei ore de activităţi academice zilnic, în regim intensiv (3 ore / zi), trei ore de activităţi de cercetare şi analiză a datelor şi câte o oră de dezvoltare personală.

 

Sunt invitați experți de la universități și institute de cercetare cu interese și rezultate în cercetarea sociologică a spațiului rural cu focalizare pe cercetare participativă și evaluarea impactului programelor și politicilor de  dezvoltare adresabile mediului rural.

 

Seminarul se doreşte a avea periodicitate anuală, se va constitui o arhivă documentară a activităţilor,  inclusiv lansarea unor documente programatice și publicarea rezultatelor în reviste de prestigiu. Programul Seminarului este unul deschis, flexibil, pe măsura implicării și participării studenților, a tinerilor din mediul rural şi a experților în cercetare şi dezvoltare rurală.

 

 

II. Calendar activități:

 

Data şi intervalul orar

Activitatea

Tematica

4 sept. 2019

 

9-10

Deschiderea şcolii de vară

Prezentarea obiectivelor şi programului

10-11

Constituirea echipelor de cercetare (I)

Organizarea cercetării participative în mediul rural. Interviul participativ

11-12

Constituirea echipelor de cercetare (II)

Organizarea cercetării participative în mediul rural. Implicarea tinerilor

14-18

Cercetare de teren

Cunoaşterea exploratorie a spaţiului de studiat: comuna Şugag, judeţul Alba

18-19

Dezvoltare personală

Sociodramă: construcția scenariului unei piese de teatru pentru comunitate

5 sept. 2019

 

9-12

Curs practic

Cercetare şi participare în mediul rural

14-18

Cercetare de teren

Culegerea datelor  prin metode participative (I)

18-19

Dezvoltare personală

Sociodramă: realizarea unei piese de teatru pentru comunitate

6 sept. 2019

 

9-12

Curs practic

Dezvoltarea comunitară. Instrumente de facilitare și mobilizare

14-18

Cercetare de teren

Culegerea datelor  prin metode participative (II)

18-19

Prezentare

Măsurarea impactului social

7 sept. 2019

 

9-11

Curs practic

Metoda de evaluare a programelor de intervenție și a impactului social

11-13

Ateliere de lucru

Strategii și politici pentru mediul rural -

abordări multidisciplinare

14-18

Cercetare de teren

Analiza participativă a datelor de cercetare

18-19

Dezvoltare personală

Sociodramă: prezentarea unei piese de teatru pentru comunitate

8 sept. 2019

 

9-12

Închiderea seminarului

Rezultatele seminarului - proiecte şi strategii pentru comunitate

12-14

Închiderea seminarului

Bilanţ participativ al studenților în prezenţa tinerilor localnici implicaţi în cercetare

 

Persoanele de contact pentru orice informații legate de Seminar sunt Lucian Marina (lucian.marina@uab.ro) și Călina Ana Buțiu (bcalina@yahoo.co.uk)

 

 


 

 

 

Anunt publicat de Anunţuri UAB
Data publicarii: 2019-07-08,10:40:26Data expirarii: 2019-10-10,10:40:26