Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Anunţuri UAB
 
Lansare selecție studenți, în vederea participării la programele de consiliere, motivare și suport pentru stimularea menținerii în educație

 

Lansare selecție studenți în vederea participării

la programele de consiliere, motivare și suport

 

În cadrul proiectului finanțat din Fondul de Dezvoltare Instituțională, PROGRAM INTEGRAT INSTITUŢIONAL DE SUPORT, MOTIVARE ŞI CONSILIERE PENTRU ELEVI ŞI STUDENŢI ÎN RISC, PENTRU ACCES LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR, ECHITATE ŞI MENŢINEREA ÎN EDUCAŢIE, Contract CNFIS-FDI-2020-0328, se lansează selecția studenților aflați în risc de abandon, în condițiile învățământului on-line, în vederea participării la programele de consiliere, motivare și suport.

 

1. Înscrierea la programul de consiliere se va face la adresa de email  cicoc@uab.ro, începând cu data de 20 noiembrie 2020, până în ziua începerii orelor de consiliere, prin completarea Cererii de înscriere și a unei Scrisori de motivație (maxim 500 de cuvinte). 

 

2. Programul de consiliere, motivare și suport se va desfășura online în perioada 23 Noiembrie - 8 Decembrie 2020.

 

3. Programul se adresează studenților în risc de abandon, în condițiile învățământului on -line, fiind eligibili studenții de la nivel de licență, forma de învățământ ZI sau ID, din anul I și II. La recomandarea tutorilor de an sau a experților din proiect și cu acordul psihologului, în programul de consiliere se pot înscrie și studenți din alți ani sau de la master, care prezintă un risc de abandon documentat prin situația lor medicală sau socială.

 

4. Vor fi selectați dintre participanții la programele de consiliere care au finalizat modulul, în vederea acordării de premii de stimulare a menținerii în educație, 40 de studenții. Ierarhizarea studenților eligibili pentru selecţie în vederea obţinerii de premii de stimulare a menținerii în educație, în limita numărului de premii propuse de proiect (40), se va face pe baza unui punctaj total, obținut astfel: 50% din punctajul final este reprezentat de punctajul acordat de către psiholog, prin aplicarea de teste specifice, la finalul parcurgerii modulului de consiliere, iar 50% reprezintă media generală la finalul anului anterior (pentru cei de anul I se va considera media din ultimul an de liceu sau facultate după caz).

 

5. Se vor acorda 40 de premii de stimulare a menținerii în educație, în valoare de 400 de lei, fiecare. Lista câștigătorilor va fi publicată pe site-ul UAB și pe site-ul proiectului, până la data de 10 Decembrie 2020.

 

Descarcă aici

Modelul Cererii de înscriere

Modelul Scrisorii de motivație (maxim 500 de cuvinte)

 

 

 

 

Anunt publicat de Universitate "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
Data publicarii: 2020-11-18,16:38:40Data expirarii: 2020-12-01,16:38:40