Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Anunţuri UAB
 
Burse performanţă ştiinţifică

Regulament privind acordarea burselor de performanţă ştiinţifică

 

Anexa 1.  Cerere de acordare a bursei de performanţă ştiinţifică

Anexa 2. Descrierea  proiectului de cercetare

Anexa 3. Referat al cadrului didactic îndrumător

Anexa 3 A Fişa de evaluare a evaluatorului extern

Anexa 4. Lista publicaţiilor

Anexa 5. Fişa de evaluare a Raportului Final al beneficiarului bursei de performanţă ştiinţifică

 

 

Concursul pentru acordarea burselor de performanţă ştiinţifică, perioada IANUARIE-IUNIE 2022 


Înscrierea candidaţilor: 04-15 octombrie 2021. Dosarele se depun în format electronic pe adresa Centrului pentru Cercetare Ştiinţifică, email ccs@uab.ro

 

Organizarea  etapei I de selecţie a cadidaţilor (verificarea dosarelor, constituirea comisiilor de interviu, organizarea interviului candidaţilor, depunerea şi soluţionarea constestaţiilor, publicarea rezultatelor etapei I de selecţie: 18 octombrie 2021 - 25 octombrie 2021.

 

Organizarea etapei a II-a de selecţie  (selectarea evaluatorilor externi): 26 octombrie 2021 - 08 noiembrie 2021.

 

Realizarea procesului de evaluare în cadrul etapei a II-a, depunerea şi soluţionarea constestaţiilor, publicarea rezultatelor finale: 09 noiembrie 2021-06 decembrie 2021.

 

Aprobarea în Consiliul de Administraţie şi încheierea contractelor cu beneficiarii burselor: 07 decembrie 2021-17 decembrie 2021

 

*Având în vedere executarea contractelor de bursă pe fondul situaţiei pandemice şi al accesului restrâns la resurse, recomandăm o abordare realistă a subiectelor propuse pentru cercetare, în vederea realizării contractelor de finanţare. Situaţia pandemică nu va putea fi invocată drept motiv pentru nerealizarea obligaţiilor prevăzute în contractul de finanţare.

 


Anunt publicat de Universitate "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
Data publicarii: 2021-09-09,10:13:55Data expirarii: 2021-12-17,10:13:55